Продукти
СИГНАЛНА ЛАМПА

Захранване - 12DC
Захранване - 230АC
За външен монтаж
Режим на работа:
-с премигване
-постоянна светлина
Цвят: ОРАНЖ